Heeft veel of weinig spelen ook invloed?

Ja, omdat elke snaar trilt na een aanslag en dus in beweging is.
De stemmer draait met de stemhamer de stempen zodanig, dat de juiste spanning (toonhoogte) wordt verkregen. Na verloop van tijd 'reageert' de stempen. De spanning verandert iets en omdat bijna iedere toets 2 of 3 snaren heeft, zal de ene snaar een fractie anders van toonhoogte zijn dan de andere. Meestal, als ik na een half jaar weer bel voor een stemafspraak, reageert de klant vaak als volgt:" nou, dat is 'toevallig', ik dacht net nog aan u, want de piano is er wel weer aan toe." Kortom of er nu veel, weinig of niet wordt gespeeld, de spanning op de snaren varieert en de piano wordt 'vals'.
Ten onrechte wordt wel gezegd, dat, wanneer er toch niet meer wordt gespeeld, de stemmer niet meer nodig is.